Velká akce: Výměna technologie ''konečně'' 13.10.2016 - Úspěšně dokončena

Akce výměny páteřního spoje byla dne 13.10.2016 úspěšně dokončena, navýšení rychlostí všech tarifů bude v horizontu cca 2 dnů.

Průběh akce byl následující:
1. 10:30 - umožněn vstup na místo optické přípojky, kde probíhalo náročné tažení nového napájecího kabelu na střechu přes několik podlaží ze serverovny.
2. 11:21 - odpojení původní elektroniky a demontáž stávající (největší možné antény) průměru 120cm.
3. 12:00 - přistavení jeřábu pro sundání antény a vynesení antény nového typu, kterou nová elektronika licencovaného spoje vyžaduje.
4. 12:40 - v místě optické přípojky vše nainstalováno a úspěšně spuštěno.
5. 13:20 - přesun na druhou stranu spoje na náš hlavní vysílač pro lokalitu Severo-Západ a umožnění vstupu.
6. 14:00 - demontáž stávají 120cm antény a nahrazení anténou stejného průměru pro novou jednotku licencovaného spoje, tentokrát už těžká manuální práce na prudké střeše bez jeřábu a jenom po žebříku...
7. 14:33 - konečná instalace nové antény + jednotky a okamžité spuštění. Spoj spojen, ale bylo nutné ještě dosměrovat anténu v místě optické přípojky aby dosahovala signálu přesně jak bylo vypočteno a přiděleno Českým telekomunikačním úřadem na danou vzdálenost a byla plně splněna přidělená licence.
8. 15:20 - přemístění zpět do místa optické přípojky k finálnímu dosměrování. 

Vše v pořádku jak mělo být... Ale jak jsme už tak nějak trochu zvyklí... Vždy se u nás stane to co se ještě nikdy nikde nestalo....    Jiný páteřní profesionální spoj pro vysílač Čejkovice 2 po nahození všeho napájení po výluce byl stále offline.... Všechny pokusy o oživení této jednotky byly marné... (Její cena je 35000Kč) naštěstí máme skladem náhradní kus tak byl vyslán technik pro dodání (55min) po dodání byla provedena výměna  daného kusu a ve 17:23 byl online i tento vysílač Čejkovice 2 a vše dokončeno dle plánu....

Děkujeme za pochopení výpadku... pro naši síť je to výrazný mezník, který nás posune dále a do budoucna můžeme díky instalovanému nejnovějšímu možném typu antenního systému pro tuto lokalitu dále kapacitu navyšovat bez náročné výměny, která musela být v této akci realizována a zapříčinila takový výpadek...

Cena tohoto nově instalovaného páteřního bezdrátového spoje je 152008Kč a jelikož se jedná o licencovaný spoj, kdy je frekvence pevně přidělena a rezervována pouze pro nás vyžaduje hrazení měsíčního paušálu 2560Kč za danou frekvenci Českému telekomunikačnímu úřadu...  

MÁTE JAKÝKOLI DOTAZ?

731 377 774 Pokud se nedovoláte nezoufejte, ihned jak to bude možné zavoláme zpět.

info@dizi.cz Na e-mail se snažíme odpovídat co nejdříve