Navýšení kapacity páteřního spoje na vysílač Čejkovice 1

Už máme kompletně nachystán nový profesionální páteřní spoj na vysílač Čejkovice 1. Včetně nového Racku, všech aktivních prvků a nové verze záložního napájení. Datový tok na daný vysílač už takřka každý den během špičky naráží na své maximum a výměna je akutní, bohužel počasí je proti nám... ''sníh'' nám to komplikuje. Ale doufáme, že maximálně do týdne už nám dovolí instalaci uskutečnit. Rozhodli jsme se vše udělat na 110% takže všechny aktivní prvky budou vyměněny za nové a jednotky nového spoje připojeny optickým kabelem z důvodu větší ochrany před atmosferickým přepětím. Díky všem těmto faktorům se cena materiálu na tuto akci přehoupla přes 120000kč. Odměnou bude 100% kvalita služby... Lépe už to snad nejde...

Update 1: 6.2.2015 byla nainstalována první strana spoje. Velmi těžká instalace v silném větru, kdy bylo nutné nadstavit stávající stožár na prudké střeše, jednotka je připojena optickým kabelem u kterého by nemělo hrozit poškození atmosferickým přepětím. Zároveň je připojena i metalickým kabelem pro případ jakékoliv výpadku optického portu/přerušení optického kabelu.
Update 2: 14.2.2015 byla nainstalována protilehlá strana (instalace opět náročná.. prodloužení stávajícícho stožáru + umístění antény a jednotky při silném větru).
Update 3: 16.2.2015 byl datový tok puštěn přes nově nainstalovaný páteřní spoj
Update 4: 18.2.2015 byl spoj finálně dosměrován a na vysílači Čejkovice 1 výměněn rack včetně aktivních prvků a novější verze záložního napájení.

Tím je akce zcela hotova. Jak se změna projevila v reálu?
(Dosavadní situace: odezva 0-110ms s ohledem na aktuální datový tok, po přechodu na nový spoj 0-1ms při jakémkoliv datovém toku, tímto jsme na daný vysílač dostali kvalitu internetu srovnatelnou s místem optické přípojky).  
Ping na seznam.cz z vysílače Čejkovice 1 je teď stálých 5ms bez kolísání při jakémkoliv vytížení páteřního spoje.


MÁTE JAKÝKOLI DOTAZ?

731 377 774 Pokud se nedovoláte nezoufejte, ihned jak to bude možné zavoláme zpět.

info@dizi.cz Na e-mail se snažíme odpovídat co nejdříve